koronawirus

komunikat dla pacjentów NZOZ REVITAL System Medyczny

Komunikat dla pacjentów NZOZ REVITAL System Medyczny — Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77.

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem rozszerzania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w NZOZ REVITAL System Medyczny czasowo, aktualnie do 29 marca 2020, zostały wprowadzone następujące zmiany:

komunikat dla pacjentów NZOZ REVITAL Kardiologia

Komunikat dla pacjentów NZOZ REVITAL Kardiologia — Katowice, ul. Ziołowa 68.

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem rozszerzania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w NZOZ REVITAL System Medyczny czasowo, aktualnie do 29 marca 2020, zostały wprowadzone następujące zmiany: