komunikat dla pacjentów NZOZ REVITAL Kardiologia

Katowice, ul. Ziołowa 68

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem rozszerzania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w NZOZ REVITAL System Medyczny czasowo, aktualnie do 29 marca 2020, zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • Będziemy się kontaktować się w sprawie umówionych wizyt telefonicznie przeddzień lub w dniu wizyty w godzinach przedpołudniowych. Dotyczy to zarówno konsultacji lekarskich jak i badań diagnostycznych.

  • Istnieje możliwość wystawienia e-recept na okres do 2 miesięcy.

  • Pierwszorazowi pacjenci będą przyjmowani w trybie pilnym.

Numer telefonu Przychodni pozostaje bez zmian.

32 209 1251

Prosimy nagrywać się na sekretarce automatycznej z podaniem imienia i nazwiska. Oddzwonimy niezwłocznie.

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych. Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad. W razie potrzeby wdrożone zostaną wymagane procedury sanitarne.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pomocą WWW lub FB.
Kierownik NZOZ REVITAL Kardiologia