komunikat dla pacjentów NZOZ REVITAL System Medyczny

Katowice, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem rozszerzania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w NZOZ REVITAL System Medyczny czasowo, aktualnie do 29 marca 2020, zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. W POZ – medycynie rodzinnej (lekarz , pielęgniarka, położna) wizyta musi być poprzedzona uzgodnieniem telefonicznym. Prosimy o podawanie na początku rozmowy numeru PESEL oraz imienia i nazwiska. Jest to niezbędne dla dokonania rejestracji zgłoszenia. Pracownik rejestracji przeprowadzi z pacjentem wywiad epidemiologiczny. Będzie pytał o kaszel, katar, gorączkę, duszności. Będzie proponował teleporadę lekarska lub pielęgniarską z możliwością wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia lekarskiego. W razie jednoznacznej potrzeby zostanie ustalony termin wizyty w poradni. Wizyty domowe lekarza i pielęgniarki POZ będą realizowane w ograniczonym zakresie. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz POZ.

2. Wstrzymane są zapisy na wizyty w poradniach specjalistycznych dla pacjentów pierwszorazowych. Wyjątek stanowią pacjenci ze skierowaniami opatrzonymi klauzulą „PILNE”. Umówione wcześniej wizyty pierwszorazowe oraz ustalone wizyty kolejne zostaną zrealizowane, ale pracownicy rejestracji skontaktują się telefonicznie w sprawie wizyty.

Numery telefonów:

32 797 6000

603 227 449

3. Wstrzymane zostają badania bilansowe oraz szczepienia z wyjątkiem szczepień poekspozycyjnych przeciwko tężcowi, odrze i ospie wietrznej.

4. Wizyty patronażowe położnej środowiskowo-rodzinnej udzielane są w pierwszej kolejności w postaci teleporady, w sytuacjach zasadnych w domu pacjenta.

5. Wstrzymane zostaje wystawianie wniosków sanatoryjnych.

6. W laboratorium przyjmowani są tylko pacjenci ze skierowaniem od lekarza (na skierowaniu adnotacja o badaniu pilnym).

7. Wstrzymane są nie umówione wcześniej pierwszorazowe wizyty w Poradni Rehabilitacji Medycznej oraz rozpoczynanie nowych cykli rehabilitacyjnych w Zakładzie Rehabilitacji. Personel rejestracji skontaktuje się telefonicznie w sprawie pacjentów w trakcie rehabilitacji.

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych. Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad. W razie potrzeby wdrożone zostaną wymagane procedury sanitarne.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pomocą WWW lub FB.
Kierownik NZOZ REVITAL System Medyczny