Sieć Kardiologiczna

Pierwsi nasi pacjenci

Sieć Kardiologiczna

W piątek 14 kwietnia pierwsi nasi pacjenci zostali skierowani do szpitalnego leczenia specjalistycznego w ramach Sieci Kardiologicznej. Do nas skierowani zostali przez lekarzy rodzinnych z różnych miejscowości województwa śląskiego.

Nasi lekarze specjaliści kardiolodzy to większości lekarze Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.

Oddział Elektrokardiologii
Górnośląskiego Centrum Medycznego
w Katowicach-Ochojcu

Przyspiesza drogę pacjenta

Sieć Kardiologiczna
  Zaburzenia rytmu serca (arytmie).
  Niewydolność serca.

  Wady serca zastawkowe.
  Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne.

To schorzenia, w których Krajowa Sieć Kardiologiczna przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym.

zaburzenia rytmu serca arytmie
niewydolność serca
wady zastawkowe serca
nadciśnienie tętnicze
poznaj swoje serce

Sieć Kardiologiczna na Śląsku

sieć kardiologiczna
NZOZ REVITAL System Medyczny (NT Medical Sp. z o.o.) zawarł porozumienie z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu o współpracy w ramach Sieci Kardiologicznej Program Pilotażowy.

Program na Śląsku rusza od kwietnia 2023 roku.

Sieć Kardiologiczna

Sieć Kardiologiczna

Program pilotażowy dostępny jest dla pacjentów z województw: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i  leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje lekarz w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane Porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej.

Więcej informacji dla pacjentów.