diagnostyka i leczenie bezdechu

laboratorium snu

Proponowane świadczenie obejmuje:

 • rejestracja bezdechu w warunkach domowych (wypożyczenie aparatu Alice NightOne wraz z instruktażem),

 • konsultację z opisanym wynikiem,

 • dobranie protezy oddechowej w warunkach domowych (wypożyczenie Auto CPAP),

 • wystawienie wniosku refundacji NFZ.

infolinia, rejestracja, poradnia

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Panią Justyna Grzyb, telefon 661 298 020, e-mail jgrzyb@revital.com.pl w celu uzyskania większej ilości informacji o wizycie oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu.

Lekarz opracowujący/opisujący wyniki – dr n. med. Karolina Simionescu – specjalista kardiolog (pracuje w Oddziale Elektrokardiologii Szpitala Klinicznego nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego ŚUM w Katowicach Ochojcu oraz w Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Katedry Elektrokardiologii ŚUM, gdzie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sekcji Echokardiografii, Sekcji Niewydolności Serca oraz Sekcji Rytmu Serca. Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce i leczeniu chorób krążenia w tym zaburzeń oddychania w czasie snu u chorych ze schorzeniami kardiologicznymi oraz opiece nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami).

cennik usług medycznych

 • 350 zł — wypożyczenie aparatu diagnostycznego wraz z wynikiem badania opisanym przez lekarza specjalistę oraz konsultacją koordynatora

 • 350 zł — miareczkowanie (wypożyczenie aparatu terapeutycznego AutoCPAP do ustalenia optymalnych parametrów aparatu) wraz z wynikiem badania opisanym przez specjalistę oraz konsultacją koordynatora

opis procedury postępowania

diagnostyka

 • zgłoszenie się pacjenta do Laboratorium Snu – osobiście, telefon, e-mail

 • odbiór aparatu Alice NightOne

 • badanie w domu pacjenta podczas snu

 • opis wyniku badania

 • omówienie wyniku z koordynatorem – osobiście, telefon, e-mail

miareczkowanie

 • zgłoszenie się pacjenta do Laboratorium Snu – osobiście, telefon, e-mail

 • odbiór aparatu AutoCPAP wraz z dobranymi maskami

 • badanie w domu pacjenta podczas snu

 • omówienie wyniku z koordynatorem – osobiście, telefon, e-mail

zaopatrzenie w aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

 • potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym przez NFZ

 • zakup aparatu CPAP w sklepiku medycznym wraz z doborem masek i ustawieniem parametrów na aparacie

refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego podlega refundacji NFZ. Oznacza to, ubezpieczonym w ZUS pacjentom, ze zdiagnozowanym obturacyjnym bezdechem sennym, przsługuje dofinansowanie sprzętu medycznego.

 • refundacja na aparat CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego przyznawana jest raz na 5 lat w wysokości 1890 zł
 • refundacja na maskę do aparatu CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego przyznawana jest raz na 6 miesięcy w wysokości 180 zł
W sprawie szczegółowej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Panią Justyną Grzyb, telefon 661 298 020, e-mail jgrzyb@revital.com.pl.

W naszym sklepie medycznym oferujemy aparaty i maski firm:
 • Philips RespiroMix
 • ResMed

najczęściej zadawane pytania