wdrożenie wybranych standardów dostępności POZ

NZOZ REVITAL System Medyczny (NT Medical Sp. z o.o.) jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 597.966,98 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:
  • łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki,
  • łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych,
  • łatwiej skontaktować się z placówką,
  • łatwiej umówić wizytę on-line,
  • łatwiej korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w placówce.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

fundusze europejskie dostępność plus