Fizjoterapia to klucz, by wrócić do pełnej sprawności. Trwa program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia.

Materiał informacyjny NT MEDICAL SP. Z O.O. / NZOZ Revital System Medyczny
25 listopada 2021, 12:01

Przychodnia Revital w Katowicach-Kostuchnie prowadzi program rehabilitacji „Okno na świat” dla osób z chorobami układu krążenia. Kompleksowa usługa jest realizowana aż w ośmiu etapach. Uczestnictwo w programie dedykowane jest kobietom w wieku 40-59 lat oraz mężczyznom od 40 do 64 roku życia.

Osoby ze schorzeniami układu krążenia wymagają stałych działań na rzecz sprawności fizycznej. Praca nad sprawnością fizyczną jest podstawowym elementem leczenia. Sprawność fizyczna i dobra kondycja to duże wsparcie w przebiegu ewentualnej infekcji COVID-19, na którą jesteśmy narażenie w dzisiejszych czasach.

Pacjenci uczestniczący w projekcie, w trakcie ośmiu tygodni, odbywają 16 sesji fizjoterapii. Wszystkie sesje terapeutyczne ustalane są zgodnie z indywidualnym planem dostosowanym do potrzeb pacjenta. Sesje aktynowości fizycznej odbywają się pod stałą kontrolą fizjoterapeuty w sali kinezyterapii. Ćwiczenia uwzględniają różne rodzaje i formy aktywności np. aerobowe, oporowe czy ogólnousprawniające.

Program zawiera pięć sesji porad dietetycznych prowadzonych przez dietetyka. Ich zakres obejmuje rozpisanie indywidualnego jadłospisu dla pacjenta, monitorowanie masy ciała i edukacje w zakresie poprawy nawyków żywieniowych.

Pacjenci uczestniczą w pięciu poradach psychologicznych. Porady skupiają się na walce ze stresem, motywacji do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych, m.in. redukcji masy ciała, rezygnacji z nałogu palenia tytoniu czy ograniczania spożycia alkoholu.

Następnym etapem powrotu do pełnej sprawności jest rehabilitacja domowa, która trwa dziesięć tygodni. Jest oparta o indywidualne instrukcje dotyczące częstotliwości i zakresu ćwiczeń domowych.

W programie rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia nie brakuje działań edukacyjnych. Pacjenci wraz z chętnymi członkami rodzinny mają do dyspozycji trzy spotkania szkoleniowe podnoszące poziom wiedzy o zdrowiu, trzy spotkania na temat edukacji żywieniowej oraz trzy spotkania w zakresie psychoedukacji. Wszystkie spotkania edukacyjne są prowadzone przez osoby w pełni wykwalifikowane w danej dziedzinie.

Program rozpoczyna się poradą kwalifikacyjną realizowaną przez specjalistę kardiologa i fizjoterapeutę. Wykonywane jest kompleksowe badanie echokardiograficzne z oceną wydolności serca. Dla każdego beneficjenta programu, przygotowywany jest indywidualny plan rehabilitacji. Plan uwzględnia ogólny stan zdrowia oraz opinię kardiologa.

Składowe planu rehabilitacji:

  • plan aktywności fizycznej,

  • plan porad żywieniowych,

  • plan porad psychologicznych,

  • plan konsultacji kardiologicznych, fizjoterapeutycznych i pielęgniarskich.

Przed rozpoczęciem

Rehabilitacja uczestników programu rozpoczyna się od kwalifikacji. Ten etap ma na celu określenie stanu zaawansowania schorzenia ogólnego zdrowia pacjenta, ocenę ryzyka pogorszenia stanu zdrowia, sprawdzenie tolerancji wysiłku, a także dobór odpowiednich form i intensywności treningu.

Przed dołączeniem do programu specjalista kardiolog oceniana stan kliniczny pacjenta. Wykonuje badanie echokardiograficzne serca oraz EKG, przeprowadza wywiad dotyczący przebiegu choroby, wywiad w zakresie chorób towarzyszących. Fizjoterapeuta przeprowadza z pacjentem test 6-minutowego marszu, by ocenić wydolność organizmu.

Po zakończeniu procesu rehabilitacyjnego

Po dwóch miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji odbywa się wizyta kontrolna z EKG realizowana przez specjalistę kardiologa oraz test marszowy pod kontrolą fizjoterapeuty.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą uczestniczyć kobiety w wieku 40-59 lat oraz mężczyźni w wieku 40-64 lata. Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w programie jest pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego. Do programu kwalifikują się: osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu oraz osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia, ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.

Dane teleadresowe

NT Medical sp. z o.o.
NZOZ Revital System Medyczny
ul. Boya-Żeleńskiego 77
40-750 Katowice

tel. 32 739 03 83
kom 726 102 105
www.revital.com.pl

Program „Okno na świat” — model kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Fundusze Europejskie
NZOZ REVITAL System Medyczny